AKP yeni sisteme uyum çalışmalarını hızlandırdı

Ak parti yeni sisteme uyabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Hazırlanan taslağa göre nefret ve ayrıcalık söylemi milletvekillerine de uygulanacak. Komisyon Başkanı düzeni bozucu davranışlarda bulunanları cezalandıracağını söyledi. Teknik değişiklikler olacak. Toplantıya ara verme ya da erteleme durumunda TBMM'ye bildirilecek.
 
AK Parti’nin yeni sisteme uyum amacıyla hazırlayıp Cumhurbaşkanı’na sunduğu TBMM İçtüzüğü taslağına göre, nefret söylemi ve ayrımcılık yasağı milletvekillerine de uygulanacak. ‘Teknik Değişiklik Teklifi’ olarak hazırlanan metin, AK Parti yönetimindeki son dokunuşların ardından muhalefet partilerinin görüşüne açılacak. Komisyon başkanı, düzeni bozucu hareketlerde bulunan milletvekiline uyarı cezası verebilecek.
 
Düzenin sağlanamadığı durumlarda gerekiyorsa toplantıya ara verilecek veya toplantı ertelenerek durum TBMM Başkanı’na bildirilecek. Meclis Başkanı, Genel Kurul’dan ilgili milletvekiline disiplin cezası verilmesini isteyebilecek.
 
Taslağa göre, nefret söylemi ve ayrımcılık yasağı milletvekillerine de uygulanacak. Genel Kurul ve komisyonlardaki konuşmalarda veya verilen önergelerde; insanlık onurunu zedeleyen, ırkçı, yabancı düşmanı, hoşgörüsüz ifadeler veya kelimeler kullanmak ‘düzeni bozucu hareketlerden’ sayılacak. Bu hareketlerinden dolayı iki kez uyarı cezası alan milletvekiline üçte bir maaş kesme cezası uygulanacak.
 
Yeni sistemde bakanlara sözlü soru kaldırıldığından yazılı soruların yanıtlanmasıyla ilgili mekanizma güçlendiriliyor. Meclis Başkanı, ek süreyle birlikte 30 günde yanıtlanmayan önergeler için cumhurbaşkanı yardımcısı veya ilgili bakanın dikkatini çekecek. Yazılı sorular, dikkat çekme yazısının gönderildiği tarihten itibaren en geç 10 günde yanıtlanacak. Meclis Başkanlığı, yanıtlanmayan soru sayılarını her ayın ilk salı günü Genel Kurul’a bildirecek. Sorusu yanıtlanmayan 10 milletvekiline 2’şer dakika söz verilecek. Diğer seçeneğe göre ise bu konuda daimi denetim komisyonu kurulacak.