Cumhurbaşkanından döviz kararı

Türk lirası'nın değerinin korunmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Alım-satım ve kiralamalarda Türk lirası kullanılacak. Döviz üzerinden yapılan tüm sözleşmelerin ise 30 gün içerisinde türk lirasına dönüşeceğini belirtti.
 
Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymeti Koruma Konusunda Kararname'ye "Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama lesaing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz." bendi eklendi.
 
Yayın tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre yürürlükteki sözleşmeler, bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek.


Önceki

Çanakkale'den Rus savaş gemisi geçti

Sonraki

Önce kendisi sonra da annesi öldü...