Küçük esnafa vergi muafiyeti yıl sonunda

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reformlarının takvimini tamamladıklarını bildirdi.
Takvime göre küçük esnafa sağlanacak vergi muafiyeti düzenlemesi bu yılın sonuna kadar çıkarılacak. Reform paketine göre basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf, gelir vergisinden muaf tutularak beyan yükümlülükleri kaldırılacak. Bunun için yasa çıkarılacak.

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı pakette yer alan ilave istihdam düzenlemesinin 30 Haziran 2021’e kadar yasası çıkarılacak. Pakete göre küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için, KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim sağlanacak. Kredinin maksimum limiti ilave 5 istihdam için 500 bin lira olacak.

TAŞIT ALIMI KARARI

Reform paketinde yer alan kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilmesine ilişkin düzenleme 30 Haziran 2021’e kadar çıkarılacak. Bunun için idari karar alınacak. Sosyal yardımların etkin dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamının (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilmesi düzenlemesi için yasa çıkarılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sorumlu olduğu söz konusu düzenleme 30 Haziran 2022’ye kadar yapılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler ise yıl sonuna kadar hayata geçirilecek. Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almaması ilke olarak gözetilecek. Düzenleme 30 Haziran 2021’e kadar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın sorumluluğunda Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, esnekliği ve bütünlüğü sağlayacak KÖİ Çerçeve Kanunu teklif çalışmaları 31 Aralık 2021’e kadar tamamlanacak. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 30 Haziran 2022’ye kadar reform yapılacak.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası Teklifi bu yılın sonuna kadar TBMM’ye sunulacak. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedef enflasyona göre belirlenmesiyle enflasyon ataleti azaltılacak. Zorunlu durumlar için yasa çıkarılacak ya da idari karar alınacak. Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı olan gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisinin azaltılması amacıyla 30 Eylül 2021’e kadar Erken Uyarı Sistemi kurulacak.

18 YAŞ ALTINA BES

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve özkaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler bu yılın sonuna kadar yapılacak. 18 yaşından küçüklerin bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılacak. Yine bu yıl haziran sonuna kadar BES dışında özel emeklilik hizmeti veren kuruluşlar (sandık, vakıf vb.) nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES’e aktarımına imkan sağlanacak. Düzenleme haziran ayının sonuna kadar çıkarılacak. Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulmasına ilişkin 30 Eylül 2021’e kadar yasa çıkarılacak.

DİJİTAL PARA İÇİN YASA

Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını 31 Aralık 2021 tarihine kadar oluşturacak. Merkez Bankası’nın sorumlu olduğu bu eylem için yasa çıkarılacak. BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını bu yılın haziran ayı sonuna kadar oluşturacak.


Önceki

Kabinede değişim kararı...

Sonraki

Cevdet Sunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Büyük Proje

Diğer Gündem Haberler