Hakların Yarıştığı Davalar

Avukat Önder Durdu Hakların Yarıştığı Davalar'ı anlattı. 

Hakların Yarıştığı Davalar

Avukat Önder Durdu, Hakların yarıştığı davadaki talepleri belirtti. Hakların yarıştığı Davalarda tek bir talep vardır. Hakların yarıştığı davayı normal bir davadan ayıran özellik, bir davada talep sonucunu haklı gösteren bir hukuki sebep bulunduğu halde, hakların yarıştığı davada birden fazla hukuki sebep vardır. Aynı talep sonucunun, birden fazla hukuki sebebe dayanması, hakların yarışması anlamına gelir. Örneğin, A’nın malik olduğu tarla, kötü niyetli zilyet B tarafından ekilmekte ve ürün bedelleri de B tarafından tahsil edilmektedir. Bunu öğrenen A, elde edilen bedellerin tahsili için B’ye karşı açtığı davada, vekaletsiz iş görme ile ilgili TBK m. 530 hükmüne veya iyi niyetli olmayan zilyedin iade borcu ile ilgili TMK 995 hükmüne de dayanabilir. Yani A, her iki kanun hükmünden de yararlanarak dava açabilir.

Hakim, davaya uygulanacak kanun hükümlerini kendiliğinden araştırıp bulmakla yükümlüdür. Burada, hakimin yarışan kanun hükümlerinden davacı için daha elverişli olan kanun hükmünü kendiliğinden gözetip uygulaması gerekir.

Hakim, zarar gören aksini istemiş olmadıkça veya kanunda aksi öngörülmedikçe, zarar görene en iyi giderim imkanı sağlayan sorumluluk sebebine göre karar verir.

Yazar: Avukat Önder Durdu


Önceki

Almanya'daki ırkçı saldırganın, katliamdan 6 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı

Sonraki

Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu

Diğer Dünya Haberler