Irak’ı saran hükümet karşıtı gösterilerden kareler!
Bağdat'ta yapılan hükümet karşıtı eylemlere katılan göstericilerden biri.